Menu

Certified Marijuana Doctors

Get Your Florida Medical Marijuana Card - Call Today! (844) 420-7277 (PASS)

 

Florida Medical Marijuana Dispensary Phone Numbers

Aphria     (833) 254-4877

CuraLeaf     (877) 303-0741

Surterra     (850) 391-5455

Knox Medical     (888) 441-5669

Grow Healthy    (863) 223-8882